Khách Hàng Khánh Vân

  • Răng chen chúc.
  • Răng 13, 23 lệch ngoài.

Video