đội ngũ bác sĩ

Nha Khoa Bác sĩ Trung Long Biên luôn tự hào là thương hiệu dẫn dầu xu hướng làm đẹp.

Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Quang Trung Chuyên gia trong lĩnh vực nha khoa với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Quang Trung hiện đang là giám đốc chuyền môn của hệ thống nha khoa Bác sĩ Trung Long Biên và cộng sự.

Xem thêm

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu – Chuyên gia chỉnh nha tăng trưởng

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA 1 NGUYỄN THỊ THU. Là chuyên gia trong lĩnh vực nắn chỉnh nha tăng trưởng

Xem thêm

Bác sĩ Đặng Thị Huyền Thu

BÁC SĨ ĐẶNG THỊ HUYỀN THU là chuyên gia trong lĩnh vực nắn chỉnh nha thẩm mỹ

Xem thêm

Bác sĩ Vương Linh Trang

BÁC SĨ VƯƠNG LINH TRANG là chuyên gia trong lĩnh vực nắn chỉnh nha thẩm mỹ

Xem thêm