Khách Hàng Quỳnh Trang

  • Khe Thưa Răng Dưới 3mm. Răng 18, 28 Lệch Má. Răng 38 Lệch Vuông Góc.
  • Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Video