Nguyễn Văn Thiêm

Cầu R22-R24, Chụp R11,R21,R12

Video