Nguyễn Thị Bích Liên

Cầu R11-21, Chụp R12,22

Video